HEY Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu HEY Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), HEY Scooter mobil uygulaması (“Uygulama”) üzerinden cüzdanla ödeme kolaylığını (“HEY Cüzdan”) tercih ederek Uygulama’daki Hizmetler’den faydalanan kişiler ile (“ Kullanıcı” ve/veya “Kullanıcılar”) SERİM YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.  (“SERİM”) arasında akdedilmiştir. Kullanıcı ve SERİM birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme, HEY Cüzdan ile ödeme kolaylığını tercih eden Kullanıcılar bakımından Uygulama’ya kayıt esnasında kabul ettikleri Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hak ve yükümlülükler aynen geçerlidir. İşbu Sözleşme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlendiği anlamları taşımaktadır.

 1. Hizmetler

HEY Cüzdan, HEY’in Kullanıcı’lara ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Kullanıcılar, bu Sözleşme’yi kabul etmekle Uygulama üzerinden HEY Cüzdan hesabı oluşturacaklardır. Kullanıcı, HEY Cüzdan’a yalnızca kredi kartları ve banka kartları aracılığıyla tutar ekleyebilir. HEY Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar münhasıran HEY tarafından belirlenecektir. HEY bu tutarları dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından HEY Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilecektir.

 1. HEY Cüzdan Sistemi

3.1.               Kullanıcı HEY Scooter mobil uygulama üzerinden, TL para birimi üzerinden HEY tarafından belirlenen üst limit tutarına kadar, Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanmak üzere bir HEY Cüzdan hesabı oluşturabilecektir.

3.2.               Kullanıcı HEY Cüzdan’ı oluşturduktan sonra kredi kartı yahut banka kartı (debit kart) aracılığı ile HEY Cüzdan’a TL para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır. Kullanıcı’nın HEY Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Uygulama’daki mevcut hesaba ait cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesi istenebilir.

3.3.               Kullanıcı cep telefonunu değiştirmesi halinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca SERİM tarafından yüklenen tutarlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını, SERİM’E geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.               Kullanıcı HEY Cüzdan’ı yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de (Taşıt ile sürüş ve rezervasyon gibi) kullanabilir. HEY Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir.

3.5.               Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden HEY Cüzdan hesabını kullanarak ödeyeceği sürüş ve/veya rezervasyonlarda Uygulama içerisinde ilan edilen şartların gerçekleşmesi halinde sürüş ve/veya rezervasyonun SERİM tarafından ilan edilen belirli bir yüzdesi veya tutarı Kullanıcı’nın HEY Cüzdan’ına yüklenecektir. Kullanıcı, SERİM tarafından yüklenen işbu bedelleri yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilir. Kullanıcı gerçekleştirdiği sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde SERİM tarafından Kullanıcı’nın HEY Cüzdan’ına yüklenen bedellerin banka hesabına iade edilmesini talep edemez ve işbu bedelleri devredemez.

3.7.               Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden gerçekleştirmiş olduğu sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca herhangi bir surette HEY Cüzdan’a yüklenen tutarın Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabında kalan limitini aşmayacağını, toplam sürüş ve/veya rezervasyon tutarları bakımından daha fazla iade edilecek bir tutar hak etse dahi HEY Cüzdan hesabına herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve SERİM ’den her ne surette olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.               Kullanıcı, Uygulama üzerinden sürüş ve/veya rezervasyon gerçekleştirip sürüş bitirme aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan HEY Cüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili sürüş ve/veya rezervasyon tutarı, SERİM tarafından Kullanıcı’nın HEY Cüzdan’ından tahsil edilecektir.  Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunması halinde HEY Cüzdan’la ödeme yöntemi Kullanıcı tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecek olup Kullanıcı’nın ödeme yöntemini değiştirerek Uygulama’ya kayıt ettiği diğer ödeme yöntemleri ile ilgili tutarı ödeyebilecektir. Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunmaması halinde HEY Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilemeyecek ve mevcut diğer ödeme yöntemleri tercih edilecektir.

3.9.               HEY Cüzdan’dan yalnızca sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar HEY Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

3.10.            SERİM, Kullanıcı’nın önceki sürüşlerinden doğan ancak ödenmemiş hizmet bedellerini (“alacak tutarı”) Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunduğu takdirde Kullanıcı’nın onayı aranmaksızın HEY Cüzdan hesabından otomatik olarak tahsil edebilecektir.

3.11.            Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi’nin Cezalar başlıklı 18’nci maddesinde düzenlendiği üzere Kullanıcı’nın sözleşmede yer alan ve/veya Uygulama üzerinden iletilmiş kurallara veya yasaya aykırı davranması halinde kendisine yansıtılan ceza bedellerini HEY Cüzdan hesabı ile ödeyebilecektir. Kullanıcı’nın işbu ceza bedellerini ödemeden Hizmetler’den yararlanması mümkün değildir.

3.12.            SERİM, Kullanıcı’ya yansıtılmış ceza bedellerine ve alacak tutarlarına ilişkin olarak HEY Cüzdan hesabından kısmi veya parçalı tahsilat gerçekleştirebilecektir.

3.13.            Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabına bakiye yüklemesi yaptığı esnada “otomatik yeniden yükle” imkânını seçmesi halinde tercih edilen otomatik olarak yüklenecek tutar HEY Cüzdan hesabında bulunan bakiye Uygulama’da otomatik yükleme alanında belirtilen tutarın altına düştüğü anda otomatik olarak HEY Cüzdan hesabına bakiye yüklemek için tercih edilen ödemi yöntemi (kredi kartı veya debit kart) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3.14.            Kullanıcı HEY Cüzdan hesabını Uygulama üzerinden yönetecek, yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir.

3.15.            Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden yararlandığı Hizmetler’e ait tutarın herhangi bir nedenle sonradan iptal edilmesi halinde SERİM işbu Hizmetler bedeli HEY Cüzdan hesabına iade edecektir.

3.16.            SERİM bu hizmeti tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kullanıcı’ya ait bakiye Kullanıcı’nın ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilecektir. Bunun dışında bir kredi kartı yahut banka kartına ödeme yapılmayacaktır.

 1. Kullanıcı’nın Yükümlülükleri

4.1.               Kullanıcı, HEY Cüzdan hizmetlerinden yararlandığı sırada;

       Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında kendisine sunulan ve kabul ettiği Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki kullanım şartları, taraflara ait hak ve yükümlülükler ve diğer sair hükümlerin aynen geçerli olduğunu;

       HEY Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesinin gerekebileceğini; Uygulama’ya üye olurken bildirdiği telefon numarasının HEY Cüzdan hesabı oluşturulurken ve bakiye yüklenirken dikkate alınacağını, bu cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını;

       HEY Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

       Kullanıcı HEY Cüzdan’ı 3. kişilere devretmemeyi, satmamayı aksi halde SERİM’in hem Kullanıcı’ya hem de 3. kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve SERİM’den herhangi bir talepte bulunulamayacağını;

       Kullanıcı HEY Cüzdan’ındaki bakiyeyi 3. kişilere devretme hakkının bulunmadığını;

       SERİM Cüzdan üzerinden yalnızca HEY Cüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde sürüş ödeme işlemi yapabileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda HEY Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını;

       Kullanıcı hesabının SERİM tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde öngörülen hallerde kapatılması veya pasife alınması halinde, Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabında bakiyesi bulunuyor ise işbu bakiye tutarının yalnızca Kullanıcı’nın yükleme yaptığı kısmının 2 ila 15 gün içerisinde Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı veya banka kartına iadesinin sağlanacağını;

       SERİM tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim şeklindeki mali ve manevi haklarının SERİM’ ait olduğunu;

       Kullanıcı’ya ait HEY Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü SERİM’İN sorumlu tutmayacağını; HEY Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumaktan sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü SERİM2İN sorumlu tutmayacağını ve SERİM2İN herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını;

       SERİM’İN, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerçekleştirilecek işlemleri kaydetme hakkının bulunduğunu;

       Kurallara aykırı davrandığı takdirde SERİM’İN gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

       İşbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin SERİM tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.               Kullanıcı’ya yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartı veya banka kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olamayacaktır.

4.4.               SERİM’in her hâlükârda Kullanıcı’ya karşı sorumluluğu SERİM Cüzdan’da mevcut bulunan bakiye miktarı kadardır.

 1. SERİM’in Hak ve Yetkileri

5.1.               SERİM Cüzdan hizmeti ile yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılmak üzere SERİM Kullanıcılar’ına yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

5.2.               SERİM, işbu Sözleşme’nin 3.10’ncu maddesinde belirtildiği üzere Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunması halinde Kullanıcı’nın borç tutarını doğrudan olarak HEY Cüzdan hesabından tahsil etme yetkisine sahiptir.

5.3.               Kullanıcı’ya özgülenmiş HEY Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup, SERİM’in bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4.               SERİM’in HEY Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, HEY Cüzdan hesabının 3. kişilere kullandırılması veya cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifrenin 3. kişilerle paylaşılmasından kaynaklı her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Kullanıcının HEY Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğunda olup meydana gelebilecek zararlardan, SERİM sorumlu değildir.

5.5.               Kullanıcılar istekleri halinde HEY Cüzdan’a dahil olmaktadır. HEY Cüzdan’ı kullanma, HEY Cüzdan’a bakiye yükleme ve HEY Cüzdan ile sürüş bedelini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.6.               SERİM herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.7.               SERİM, güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Kullanıcı işlemlerinden dolayı, ilgili Kullanıcılar’ın HEY Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.8.               SERİM HEY Cüzdan’ın kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SERİM’in kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9.               SERİM Hizmetleri’nin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.10.            SERİM, işbu Sözleşme’nin koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar’ın aleyhine olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. SERİM bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 1. Ödeme

6.1.               Kullanıcı’nın HEY Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak HEY Cüzdan’ı kullanabilecektir. Kullanıcı HEY Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini SERİM ’e en kısa süre içerisinde Uygulama içerisindeki “bize ulaşın” kısmından ve info@serim.com.tr elektronik posta adresine mail atarak bildirmekle yükümlüdür. HEY Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikâyetlerini en kısa süre içerisinde SERİM’e iletilmesi zorunludur. Aksi halde SERİM işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama hakkına sahiptir.

6.2.               HEY Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup HEY Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Kullanıcı’nın talebi halinde kendisine iletilecektir.

6.3.               SERİM kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 1. Kanuni Zorunluluklar

7.1.               İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler HEY sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

7.2.               İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addolması, işbu sözleşmenin uygulanması amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında,  diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 1. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Uygulama veri tabanında saklanan Kullanıcı bilgileri, sürüş/rezervasyon detayları, değerlendirme/puanlamalar vb. bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 1. HEY Cüzdan Bakiye İadesi

9.1.               Kullanıcı, HEY Cüzdan hesabındaki bakiyeyi iade almak istediğinde  info@serim.com.tr  elektronik posta adresine kullanıcı bilgileri ile birlikte iade talebini içeren bir mail atarak  iade talebi oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın böyle bir talep oluşturması halinde iade edilecek bedellerle ilgili Kullanıcı’ya 3 iş günü içerisinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcı’nın Uygulama’da aktif borcunun bulunması halinde borç ödenmeden iade işlemi yapılamayacaktır.

9.2.               İade edilebilecek olan miktar Kullanıcı’nın HEY Cüzdan hesabındaki güncel bakiyesi kadardır. Kullanıcı’nın harcama yaptığı miktar iade kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmez.

9.3.                Kullanıcı’ya iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında Kullanıcı’nın kredi kartına veya banka kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden SERİM hiçbir surette sorumlu değildir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde BURSA Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, Uygulama üzerinden HEY Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevirimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve SERİM aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

https://www.heyscooter.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/astore-1.png
https://www.heyscooter.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/gplay.png

Google Play ve Apple Store’dan Uygulamamıza ulaşabilirsiniz.

heyscooter.com.tr

https://www.heyscooter.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/beyazlogo.png

HEY! SCOOTER Her Hakkı Saklıdır.