SERİM YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI, SERİM TARAFINDAN SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KULLANICI  SÖZLEŞMESİNİ  OKUDUĞUNU,  ELEKTRONİK  OLARAK VERDİĞİ   ONAY   İLE   SÖZLEŞMENİN   TÜM   HÜKÜMLERİNİ   KABUL   ETTİĞİNİ   BEYAN   EDER.   SERİM UYGULAMASININ VE ARAÇLARIN KULLANIMI İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BURADA GÖSTERİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA TABİDİR.

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Şirket merkezi GÖRÜKLE MAH. ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE-1 CAD. 933/229 16285 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE adresinde kayıtlı SERİM YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.  (MERSİS NO: 0762029050500017) (bundan böyle “SERİM” olarak anılacaktır) ve aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. (SERİM ve Kullanıcıdan her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi birlikte Taraflar olarak anılacaktır.)

HEY! SCOOTER aracı, kısa mesafeli ulaşımı daha kolay ve çevreye duyarlı hale getiren periyodik olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli scooter aracıdır.

HEY! SCOOTER mobil uygulaması, elektrikli scooter kiralama uygulamasıdır.

  1.Sözleşmenin Kapsamı:

İbu sözlemenin amacı; HEY! SCOOTER mobil uygulamasının ve aracının kullanımına ilikin hüküm ve şartların belirlenmesi ile Tarafların karılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. SERİM , Sözleşme kapsamında yer alan kullanıcı yükümlülükleri ve talimatlarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Mobil uygulama üzerinden ilan olunan veya HEY! SCOOTER tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla KULLANICI ’ya yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır.

  2.Sözleşmenin Onaylanması:

HEY! SCOOTER mobil uygulamasına girilerek kişisel bilgiler doldurulduğunda KULLANICI olunur. KULLANICI, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Her HEY! SCOOTER kullanıcısı, HEY! SCOOTER mobil uygulamasını kullanmaya başlamak için iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eder. KULLANICI tarafından HEY! SCOOTER mobil uygulamasının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte burada gösterilen tüm hükümler KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır.

 3.SERİM ARAÇLARI HAKKINDA:

HEY! SCOOTER araçları, SERİM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.’nin özel mülkiyetindedir; KULLANICI’ nın veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz.

KULLANICI, HEY! SCOOTER araçlarında başta araç takip sistemi olmak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunduğunu bildiğini kabul eder.

 4.SERİM Kullanıcı Sistemi:

4.1. Kiralama Şekli: KULLANICI, HEY! SCOOTER mobil uygulaması üzerinden lokasyonuna en yakın araca erişebilmektedir. Kullanıma başlayabilmek için mobil uygulama üzerinden HEY! SCOOTER aracı üzerinde bulunan barkodun okutulması gerekmektedir. Yolculuk tamamlandıktan sonra KULLANICI HEY SCOOTER’i trafiği engellemeyecek ve tehlike oluşturmacak yerlere park eder, kilitler, mobil uygulama üzerinden yolculuğunu sonlandıracağını taahhüt eder. HEY! SCOOTER, araçların müsait olması koşuluyla hizmet verebilir. Herhangi bir saat aralığında müsait aracın mevcudiyetini garanti etmez. KULLANICI, diğer kullanıcıların hizmetten yararlanabilmesi için aracı zamanında ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını trafik kurallarına uyarak ve tehlike içermeyecek şekilde kullanmak ile; aracın kullanımının yasaklandığı ve tehlikeli olduğu bölgelerde aracı kullanmamakla sorumludur. Aksi takdirde doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanım Süresi: Bir yolculuk için maksimum kiralama süresi kural olarak 24 saattir. KULLANICI, 24 saat içerisinde aracı kilitleyip yolculuğunu sonlandıracağını taahhüt eder.

4.3.1. 24 saati aşan yolculuklar: Kiralama anından itibaren 36 saat geçmiş, KULLANICI tarafından yolculuk sonlandırılmamış ve kiralama tutarları KULLANICI’nın sisteme kayıtlı kredi      kartından tahsil edilememişse, SERİM tarafından araç çalıntı olarak kabul edilir. Bu durumda, KULLANICI kusuru olmaksızın aracın 3. bir kişi tarafından çalındığını ispat etmedikçe,        SERİM, aracın tekrar kiralanamamasından doğan zararını tazminini talep edebileceği gibi, aracın çalıntı olarak kabul edilmesi nedeniyle cezai kovuşturma için yasal yollara başvuruda    da bulunabilir.

4.4. Park Şekli: KULLANICI yolculuk tamamlandığında SERİM aracını yürürlükteki trafik kurallarına, uygun şekilde kamusal ve görünür bir alana park etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracın özel mülkiyet alanına, kilitli bir alana, kamusal olmayan herhangi bir alana yahut diğer kullanıcıların erişmesini engelleyecek herhangi bir alana park edilmesi durumunda tekrar kiralanamamasından doğacak tüm zarardan KULLANICI sorumlu olur. Bu durumda SERİM ’in her türlü zararına ek olarak KULLANICI SERİM aracın kiralanamadığı her 24 saat için 750,00-TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, burada gösterilen cezai şart bedelinin paket bakiyesinden düşülebileceğini ayrıca bildirdiği kredi kartı bilgileri kullanılarak tahsil edilebileceğini, talep ve dava edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Bununla birlikte, KULLANICI’nın aracın trafik kurallarına aykırı park edilmesi gibi mevzuata aykırı davranışı nedeniyle doğacak cezai ve idari yaptırımlardan KULLANICI tek başına sorumlu olacaktır.

4.5. Aracın Şarj Durumu:

4.5.1. Genel Olarak: Aracın şarj seviyesi HEY! SCOOTER mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir. Araçtaki şarj seviyesini kontrol etmek ve gidilecek mesafe için yeterli olduğunun tespit ve tayini KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

KULLANICI;

  • Aracın şarj seviyesinin kullanımla azalacağını ve buna bağlı olarak aracın hızının ve operasyonel

kabiliyetlerinin azalacağını,

  • Şarj seviyesi kaybı oranının kullanıma, yol ve hava koşullarına göre değişebileceğini,
  • KULLANICI hedef noktasına ulaşmamış olsa da, aracın, şarj gücünün %10 seviyesine gelmesiyle

çalışmaz hale geleceğini,

  • Sürüş kapatılmadığıda ve tarafımıza da kapatılmama sebebi söylenmediği takdir de sürüş ne kadar açık kalmış ise o kadar ücret talep edileceğini,
  • SERİM tarafından bu hususlarda KULLANICI’ya garanti verilmediğini ve bu nedenle kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

4.6. KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını kullanırken; çevreye, 3.kişilere ve diğer canlılara saygılı olacağını, aracın işletimiyle ilgili hususlarda (sürüş̧ kuralları, park kuralları vb.) bisikletler ve elektrikli bisikletler için mevzuatta öngörülen kuralları bildiğini, bisikletler/elektrikli bisikletler için mevzuatta öngörülen trafik kuralları vbunlarla sınırlı olmaksızın elektriklscooterlar içisözlemede ve mevzuatta  düzenlenen/düzenlenecek  tüm  kuralları  izleyeceğini,  bu  kurallara  bağlı  kalacağını,  bu kurallara aykırı eylemi nedeniyle doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.7. Ücretlendirme:

4.7.1. Kart Bilgilerinin Sisteme Girilmesi: KULLANICI, geçerli bir kart numarası ve talep edilecek ilgili kart bilgilerini, ödeme hizmeti altyapısını sağlayan Masterpass Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Masterpass” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan sisteme girer. KULLANICI’nın yolculuğa başlayabilmesi için kart bilgilerini Masterpass tarafından sunulan sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Yolculuk sonunda hesaplanan toplam hizmet bedeli Masterpass aracılığıyla tahsil edilmektedir. İşbu sözlemeyi imzalamakla veya elektronik ortamda kabul etmekle, Masterpass kullanım bedellerini bu bilgileri kullanarak toplamakla yetkilendirildiğini kabul eder. KULLANICI ’nın kart bilgileri SERİM tarafından saklanmaz, kredi kartı bilgilerinin herhangi bir surette izinsiz kullanımı nedeniyle SERİM’in sorumluluğu yoktur. Ödeme alt yapısı Masterpass tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin Masterpass’e aktarılması ve Masterpass tarafından kişisel verilerinin Masterpass gizlilik politikasına göre işlenmesi ve saklanmasını kabul eder. KULLANICI, kart bilgileri ile ilgili değişiklikleri ve muhtemel kart hırsızlıklarını SERİM ’e derhal yazılı olarak bildirmelidir. KULLANICI’ nın geç bildiriminden doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan SERİM veya kart hırsızlıklarından SERİM sorumlu değildir.

4.7.2. Kullanım Bedeli: KULLANICI, HEY! SCOOTER mobil uygulama arayüzündsunulan fiyatlar Masterpass sistemini kullanarak kredi kartı ile satın alır. Bu madde hükmüne göre kullanım ücretleri seyahat sonunda kullanıcı kredi kartından tahsil edilir. Açılış bedeli olarak 1,99 TL ve kullanım bedeli olarak dakikası 1,29 TL olarak hesaplanır.  Seyahat sonunda açılış ücreti ve dakika ücreti ile toplam seyahat ücreti ilan edilen fiyat listesinden hesaplanır. Hiçbir durumda sabit ücret iade edilmez. Herhangi bir sistem sorunu nedeni ile ücret iadesi yapmak gerekirse, Bankacılık işlemleri nedeniyle iadenin KULLANICI hesabına yansıması ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. KULLANICI, bu durumu bildiğini, geç iade nedeniyle SERİM ’den doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

4.7.3. Ücretlendirmenin Başladığı ve Sonlandığı An: Ücretlendirme işlemi, KULLANICI’nın mobil uygulama üzerindeki barkodu (QR kodu) sisteme okuttuğunda başlayacak, yolculuk tamamlanıp uygulama üzerinden kiralama bitirildiğinde sonlanacaktır.

KULLANICI, yolcuğunu mobil uygulama üzerinden sonlandırmazsa, kullanım bedeli, ilan edilen TL/dakika üzerinden işlemeye devam eder. Yolculuğun 24 saati aşması ve KULLANICI kredi kartından paket aşımı tutarının tahsil edilememesi halinde, Sözleşme’nin 4.3.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

KULLANICI, aracı kilitlemeyi unutması halinde, aracın 3. kişiler tarafından bilgisi dışında kullanıldığını ileri sürerek hak iddia edemez.

KULLANICI’nın , uygulamadan yahut telefondan kaynaklanan bir nedenle HEY! SCOOTER aracını iade edememesi hali bu kuralın istisnasıdır. Bu istisnanın uygulama alanı bulabilmesi için KULLANICI’nın durumu derhal HEY! SCOOTER ’a bildirmesi, durumun HEY! SCOOTER tarafından onaylanması ve aracın HEY! SCOOTER tarafından hasarsız olarak kontrol edilerek teslim alınmış olması gerekmektedir.

4.7.4. Kayıtlı Kredi Kartından Tahsilat Yapılamaması: KULLANICI ’nın bakiye borcu kredi kartından birden fazla denemeye rağmen tahsil edilemezse, söz konusu bedel gecikmiş ödeme olarak kabul edilir ve Sözleşmenin 4.7.8. maddesi gereğince geciken borca (kullanımı sonlandırdığı ancak kredi kartından çekim yapılamadığı ilk deneme tarihinden itibaren) temerrüt faizi işletilir. SERİM tarafından gecikme faizinin talep edilmemesi, hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.7.5. Cezai Şart : Sözleşmeden doğan tazminat hakkı saklı kalmak üzere, HEY! SCOOTER; Hasarlı araç, kayıp araç , yanlış park gibi kullanıcı kaynaklı hata ve sözleşmeye aykırılık hallerinde KULLANICI’dan aşağıda belirtilen cezai şart tutarlarını tahsil eder.

KULLANICI, bu durumu bildiğini; Sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun davranacağını; aksi takdirde aşağıda belirtilen cezai şart tutarlarının SERİM tarafından mahsup edileceğini, mahsup sonrasında bakiye cezai şart tutarının mevcudiyeti halinde; bu tutarı SERİM iiltalebilödeyeceğiniaksi halde SERİM tarafındasözlmeye aykırılıktan doğan zararını tazmin hakkına ek olarak cezai şart tutarının da yasal yollara başvurularak talep ve tahsil edilebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

! KULLANICI, HEY! SCOOTER uygulaması haritası sınırları içine park etmezse 50,00 TL cezai şart bedelini öder.

! KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını hasarlı bir şekilde teslim ederse talep edilen ekspertiz raporunda ki fiyat talep edilecektir.

! HEY! SCOOTER aracı tek kişiliktir. KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını başka biriyle birlikte kullanır, bu durum HEY! SCOOTER tarafından öğrenilirse KULLANICI 100,00-TL cezai şart bedelini öder.

! KULLANICI, HEY SCOOTER’yi kaybetmesi durumunda 25.000,00-TL cezai şart bedelini SERİM YÖNETİM SİSTEMLERİ’e ödeyecektir.

4.7.6. Gecikme Faizi: KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den doğan borçlarını zamanında ifa etmemesi veya bildirmiş olduğu kredi kartından ödeme alınamaması durumunda, geciken her ay için %5 gecikme faizi uygulanır.

4.7.7. Hesaplanan Hizmet Bedeline İtiraz: Yolculuk sonunda hesaplanan ve tahsil edilen/borç kaydedilen hizmet bedeline itiraz etmek isteyen KULLANICI, söz konusu itirazını yaklaşık yolculuk süresi ve kullanım zamanı ile ilgili tüm bilgi ve gerekçeleri içeren yazılı dilekçesiyle birlikte; SERİM ’in işbu sözleşmede belirtilen adresine yolculuğun gerçekleştiği günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle mükelleftir. Süresi içinde yapılan itirazlar, SERİM tarafından SERİM ’ in ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, HEY! SCOOTER mobil uygulaması sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları incelenerek değerlendirilir. KULLANICI’nın itirazının haklı olmasının tespitinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, hatalı tahsil edilen hizmet bedeli KULLANICI hesabına iade edilir. KULLANICI, geç iade nedeniyle SERİM ’ den herhangi bir tazminat, faiz ve sair taleplerde bulunamayacağını bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.7.8. KULLANICI’nın akıllı cep telefonunun çalınması yahut kaybedilmesi halinde SERİM ’ e bildirimde bulunarak sistemdeki bilgilerin silinmesi talebi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, üçüncü kişiler tarafından uygulama kullanılırsa bu durumdan SERİM sorumlu tutulamaz.

5. SERİM Kullanıcılık Şartları:

5.1. Yaş Sınırı: Reşit olmayanlar HEY! SCOOTER Kullanıcısı olamaz. Veli/vasi onayı ile HEY! SCOOTER kullanıcılığı mümkün değildirKimlibilgilerinyanlış doldurarak sistemkaydolanlar hakkınd7. Madde hükmü uygulama alanı bulacaktır.

5.2. Kullanıcı Nitelikleri: HEY! SCOOTER kullanıcısı, İşbu Sözleşme’yi imzalamasıyla birlikte HEY! SCOOTER aracının kullanma şeklini ve temel trafik kurallarını bildiğini, fiziksel özellikleri itibariyle aracı kullanabileceğini ve 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu peşinen kabul ve taahhüt  eder. Araçların kullanım kılavuzu, HEY! SCOOTER mobil uygulaması üzerinde ayrıntılı olarak kullanıcılara sunulacaktır.

5.3. Kask ve Koruyucu Giysi Kullanımı: KULLANICI, elektrikli scooter aracının kullanımı ve çalışmasına ilişkin tüm kuralları takip etmek zorunda olup ilgili mevzuat uyarınca sürüş kurallarını da izlemekle mükelleftir. KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını kullanırken uygun boyutlarda koruyucu kask, dizlik, dirsek koruyucu giysi , görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü vb , aracın gece kullanımı halinde görünürlüklerini artıracak ve 3. kişiler tarafından fark edilmesini sağlanacak reflektif özelliğe sahip kıyafet vaksesuar dahil güvenli sürüün sağlanması içigerekli tüm aksesuarları edinmelve yolculuk sırasında kullanmalıdır. HEY! SCOOTER, herhangi bir kask ve koruyucu giysi markasının kalite ve güvenliözelliklerintavsiye etmezÜrünüteminvürütercihindekrisk KULLANICIyaittir. KULLANICI, koruyucu giysi gereklilikleri hususunda yerel trafik yasalarını izleyeceğini ve yasalara uygun davranacağını, koruyucu giysi tercihi veya koruyucu giysi kullanma tercihinden doğan sorumluluğun münhasıran kendi üzerinde olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

6. Genel Kurallar:

6.1. Kullanıcı ile İletişim: KULLANICI, işin gereği olarak HEY! SCOOTER’den bilgilendirme mesajı (SMS) ve e-mail almayı kabul eder. KULLANICI ile iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için kullanıcılık süresince bu durumun aksi talep konusu edilemez. İşbu maddede bahsedilen onay yalnızca bilgilendirme amaçlı elektronik iletileri kapsamakta olup, ticari elektronik ileti onayı değildir.

6.2. KULLANICI’nın Özenle Kullanım Borcu: KULLANICI, SERİM aracını azami özenle kullanmakla mükelleftir. KULLANICI, aracı teslim aldığı şekilde SERİM ’ e iade eder. KULLANICI, SERİM ’in mamelekindeki araçların herhangi bir parçasını sökmemeyi, ona zarar vermemeyi, araç üzerinde yer alan herhangi bir etiket ve yazıyı tahrip etmemeyi taahhüt eder.

Bu kurala aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zararlardan tek başına sorumlu olur. Bununla birlikte, aykırı hareketin tespiti halinde KULLANICI ile SERİM arasındaki sözleşme SERİM tarafından tek taraflı olarak feshedilir. KULLANICI bir daha HEY! SCOOTER mobil uygulaması kullanıcısı olamaz. SERİM tarafından Sözleşme’nin feshedilmemesi zararını tazmin hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. Buna karşın, kullanımdan kaynaklanan olağan yıpranmalardan KULLANICI sorumlu olmayacaktır.

6.3. Ticari Faaliyette Kullanma Yasağı: HE!Y SCOOTER’in açık yazılı izni olmaksızın aracın herhangi bir ticari amaç için kullanılması yasaktır.

6.4. HEY! SCOOTER’ in Kullanım Hakkı Devredilemez: KULLANICI kendisine tahsis edilen HEY! SCOOTER aracını 3. şahıslara kullandıramaz. Aksinin tespiti halinde Sözleşme’nin 7. Maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI 3. kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur.

6.5. KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni işlerde, alkol veya uyuturucu madde etkisi altındkullanamazİbhükmaykırılık halinde Sözleşmenin 7.maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda KULLANICI bir daha HEY! SCOOTER kullanıcısı olamaz. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI sorumludur.

6.6. KULLANICI’NIN Bildirim Yükümlülüğü:

6.6.1. HEY! SCOOTER, Sözleşmede anılaözellikleribulunduğuntaahhüt eder. Ancak, HEY! SCOOTER aracının bir önceki kullanıcı tarafından hasarlı olarak teslim edildiği anlaşılırsa, KULLANICI bu durumu derhal HEY! SCOOTER’ e bildirir.

KULLANICI, aracı kullanmadan önce temel güvenlik denetimini yapmakla mükelleftir. (Tekerlekler, tekerleklerin sağlamlığı, tüm fren ve ışıkların çalışır halde olması, yeterli akü şarjı, herhangi bir hasar belirtisi, olağandışı aşınma, diğer açık mekanik hasarlar ve bakım ihtiyacı). Kullanıma uygun olmayan aracı teslim alan KULLANICI, 5 dakika içerisinde ücretsiz olarak iade etme hakkını haizdir. Bu durumda, bir başka aracı sistemden ücretsiz olarak kiralayabilir. Yakın lokasyonda yahut kullanıma uygun başka bir aracın bulunmaması durumunda KULLANICI’ dan ücret tahsili yapılamaz. Ancak, arızalı olmasına rağmen aracı kullanan ve/veya durumu bildirmeyen KULLANICI daha sonra ücret iadesi talebinde bulunamaz.

Hasarlı aracı teslim alan KULLANICI bu durumu bildirmez, yolculuk sırasında bir kaza meydana

gelirse, doğacak her türlü zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.

6.6.2. KULLANICI, HEY! SCOOTER aracını kiraladığı sırada, başka HEY! SCOOTER aracı ile yahut farklı bir şekilde meydana gelen kaza sonucunda oluşan maddi hasar ve sair durumları derhal HEY! SCOOTER’ e bildirir. HEY! SCOOTER yetkilileri gelene kadar aracın güvende kalması KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. KULLANICI, bu durumda HEY! SCOOTER’ye yardımcı olacağını ve kolluk kuvveti ile yapılacak işlemlerde bizzat orada bulunacağını, kaza tutanağı tutulurken iştirak edeceğini kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, kendi kusuruyla meydana gelen kaza sonucunda oluşan hasar, masraf ve giderler, cezalar, yaralanma gibi maddi ve manevi kayıplardan tek başına sorumlu olduğunu ve SERİM ’e rücu edemeyeceğini bildiğini kabul eder.

6.6.3. Üçüncü bir şahıs tarafından HEY! SCOOTER aracına bir zarar verilmesi yahut çalınması durumunda da KULLANICI Madde 6.6.1 hükmünde belirtilen yükümlülüklere tabidir. Aksi takdirde KULLANICI doğacak her türlü zarardan kusuru oranında sorumlu olacaktır.

6.7. HEY! SCOOTER toplam taşıma kapasitesi azami 100 kg’dır. KULLANICI, HEY SCOOTER’ i kullandığı sırada kendi ağırlığı da dahil olmak üzere toplam 100 kg taşıyabilir. KULLANICI bu kurala aykırı davranışı neticesinde meydana gelen her türlü zarardan tek baına sorumlu olur. Taşınan yükün (sırt çantası, evrak çantası, bilgisayar çantası) KULLANICI’nın vücudu ile bitişik şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Aksi halde araç çalışmaz hale gelebileceği gibi, sürüş de  güvenli  olmayacak, doğacak tüm zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olacaktır.

6.8. Yukarıdaki sözleşme hükmü olağan yük eşyaları (sırt çantası, bilgisayar çantası, evrak çantası vb.) hakkında düzenlenmiş olup, HEY! SCOOTER aracının yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme ve itme işlemi gibi ağır işlerde kullanılması yasaktır. KULLANICI, bu hükmü bildiğini kabul eder ve hükme aykırı davranışından meydana gelecek zararlardan tek başına sorumlu olur.

6.9. HEY! SCOOTER aracı, hız denemesi, motor sporları ve benzeri etkinliklerle kullanılamaz. Kullanılması halinde meydana gelebilecek tüm zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.

6.10. HEY! SCOOTER aracı ile toplu taşıma araçlarına binmek, HEY SCOOTER’ i hususi araçla taşımak işbu Sözleşme ile yasaklanmış olup KULLANICI’ nın aksi davranışlarından doğacak her türlü zarardan münhasıran KULLANICI sorumlu olacaktır.

6.11. HEY! SCOOTER aracı  kötü  hava  şartları  ve  kötü  yol  koşullarında  kullanılmamalıdır.  Hava  ve  yol şartlarına göre sürüş şeklini, fren mesafesini ve benzeri unsurları ayarlamak KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, bu kurala aykırı veya hatalı kullanımı neticesinde doğacak her türlü zarardan tek başına sorumluluğu doğacaktır.

6.12. HEY! SCOOTER, yol durumundan ve çevresel şartlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.13. HEY! SCOOTER aracınıkullanımı sırasında cetelefonu, müzik çalartablegibi dikkadağıtıcı aletlerin kullanımı yasaktır. KULLANICI’nın aksi davranışından doğan zararlardan HEY! SCOOTER sorumlu olmayacağı gibi KULLANICI’nın eylemi nedeniyle HEY! SCOOTER aracında oluşacak her türlü zarar KULLANICI tarafından tazmin edilecektir.

6.14. KULLANICI’nın ihmali veya kasti davranışı neticesinde 3. kişilerin görebileceği maddi ve manevi zararlardan HEY! SCOOTER doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Sözleşmenin Feshi:

7.1. Tarafların Talebi: SERİM, bildirimsiz ve tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde tarafların birbirinden olan alacakları bu durumdan etkilenmez.

7.2. KULLANICI’nın Hukuka Aykırı Davranışı: KULLANICI’nın işbu Sözleşme’ye ve Sözleşme’de yer alan talimatlara aykırı davranışının tespiti durumunda, HEY! SCOOTER tarafından KULLANICI’ lık kaydı derhal silinir. KULLANICI’nın bakiye borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde kalan borçları Sözleşme’ye uygun olarak tahsil edilir.

8. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

SERİM sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri SERİM KVK Politikası ve Veri Saklama ve İmha Politikası’na tabi olacak şekilde (10) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta SERİM sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

9. Fikri Mülkiyet Hakları:

9.1. HEY! SCOOTER uygulamasının logo, tasarım, imge, html kodu gibi telif hakkına tabi tüm unsurları SERİM’ e aittir. KULLANICI, bu unsurları ticari amaçlarla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, taklit edemez.

9.2. SERİM ‘in her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11. Tebligat Adresleri:

SERİM ’ e yapılacak tüm tebligatlar GÖRÜKLE MAH. ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE-1 CAD. 933/229 16285 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE adresine gönderilecektir. KULLANICI, adres bilgilerini doldururken tebligat adresini sisteme girer. Sözleşme’den doğacak tüm bildirimler bu adreslere yapılır. Taraflardan birinin adres değişikliği halinde bu durumun derhal diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar usule uygun kabul edilir.

12. Delil Sözleşmesi:

İşbu  sözleşmeden  doğacak  tüm  uyuşmazlıklarda,  SERİM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.’ nin ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, SERİM mobil uygulaması sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları, SERİM sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

13. Yürürlük:

İşbu Sözleşme taraflar arasında KULLANICI’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

https://www.heyscooter.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/astore-1.png
https://www.heyscooter.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/gplay.png

Google Play ve Apple Store’dan Uygulamamıza ulaşabilirsiniz.

heyscooter.com.tr

https://www.heyscooter.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/beyazlogo.png

HEY! SCOOTER Her Hakkı Saklıdır.